Een knecht van 2 meesters

Carlo_Goldonivan Carlo Goldoni.

Dit stuk begint waar de meeste komedies eindigen: met een huwelijk tussen de twee geliefden. Maar dan loopt het plots allemaal fout. Een doodgewaande minnaar duikt op. De vader van het meisje vindt de bruidsschat veel belangrijker dan de juiste echtgenoot voor zijn dochter en alles wordt klaargemaakt voor een nieuwe huwelijksceremonie. Maar is de minnaar wel wie hij zegt te zijn ? Alsof er nog niet genoeg verwarring is, besluit zijn knecht twee meesters te dienen, want zo redeneert hij, twee meesters dienen is twee maal loon en vooral een dubbele portie eten. De twee meesters blijken in hetzelfde hotel te verblijven en zijn bovendien dan nog elkaars minnaar. Alles raakt behoorlijk in de knoop. Alleen met de acrobatie van zijn tong en zijn lijf weet de knecht het hoofd te bieden aan de chaos die hijzelf heeft aangericht. Persoonsverwisselingen, verkleedpartijen, vergissingen, leugens, onmogelijke liefdes en niet te vergeten eten, seks en geld, kortom hapklare ingrediënten voor een sprankelende Goldoni-komedie. (Opvoeringsdata 17, 18 en 19 oktober 2013)