We zouden jongstleden april  “gouwe handjes” van Haye van der Heyden hebben opgevoerd ware het niet dat we “ongewenst Corona bezoek” kregen. In eerste instantie is die voorstelling toen doorgeschoven naar oktober maar op basis van de huidige regelgeving lijkt het ons ook niet haalbaar om in oktober 2020 een productie op de planken te brengen. Niet haalbaar voor spelers en niet haalbaar voor publiek.  De eerste voorstelling die we weer gaan doen wordt dan waarschijnlijk april 2021. Of het dan kan en met welke productie hopen we in september te kunnen beslissen. Spijtig, maar het is wat het is.

COVID-19 : Beware, Take Care & Stay Safe !